สำนักงาน:
83 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์:
090-982-4356

อีเมล์:
keng.pattara@gmail.com

สนใจสินค้า สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ Universal Systems Technology